Pravidlá

[P1] Je zakázané nadávať!
[P2] Je zakázané griefovať domy ktoré nemajú res alebo ničiť prírodu!
[P3] Je zakázané používať nicky podobné AT!
[P4] Je zakázané žebrať o gm 1, fly, op atď.!
[P5] Povinnosť nahlásiť BUG alebo podobné!
[P6] Povinnosť nahlásiť hackera!
[P7] Je zakázané robiť reklamu na iný server!
[P8] Je zakázané používať HACKY!
[P9] Je zakázané rozdavať veci z gm 1!
[P10] Je zakázané brať si veci z gm 1 a predavať ich v shope alebo cez /sell!
[P11] Je zakázané portovať sa na hráčov príkazom /tp alebo /tpa a zabijať ich!
[P12] Je zakázané zabijať hráčov s /gm 1 alebo /god!
[P13] Je zakázané enchantovať veci z gm 1!
[P14] Je zakázané sa pýtať kedy bude nábor! Keď bude nábor bude to ohlasené na webe, serveri, facebooku…!
[P15] Je zakázané používať staknuté brnka, meče…
[P16] Je zakázané spamovať

GalaxyCraft si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel kedykoľvek, a to bez oznámenia

Dĺžka trestov za porušenie pravidlá

Číslo pravidlaDĺžka trestu za porušenie pravidlá
P1Varovanie alebo Umlčanie hráča
P2Ban na 5-20 dní
P3Ban
P4Varovanie hráča alebo Ban na 1-5 dní
P5
P6
P7Ban na 5-30 dní alebo IPBAN navždy
P8Ban na 5-30 dní
P9Ban na 5-10 dní
P10Ban na 5 dní + odobratie dolárov
P11
P12Ban na 1-5 dní
P13Ban na 1-5 dní + odobratie vecí
P14Varovanie alebo ban na 1-2 dní
P15Odobratie veci + ban na 5 dní
P16Mute alebo ban na 2 hodiny
Tabuľka bola naposledy aktualizovaná 8.8.2019