Adventný Kalendár Návod

✅ Návod ako používať Adventný Kalendár

  • Po prejdení na stránku Adventný Kalendár sa Vám zobrazí adventný kalendár s políčkami

  • Kliknutím na zelené políčko sa Vám zobrazí 6 miestny číselný kód

  • Kód z políčka zadajte v hre pomocou príkazu /vianoce <6 miestný kód>
  • Ak ste zadali správne kód, zobrazí sa Vám úspešná správa o zadaní kódu, a do inventára sa Vám pridá vec z adventného kalendára alebo sa pripočítajú peniaze
  • ⚠ Kód je možné použiť iba 1 krát

 

Adventný Kalendár naprogramoval Filip#0475