Nezaradené

Bol zmenený vzhľad webu

Dňa 03.12 a 04.12 bude prebiehať nábor o Helpera Viac informácii najdeš na servery /Warp Nábor

Na server bolo pridané menu Menu otvoriš príkazom /menu