Pozastavenie TeamSpeak3 servera

TeamSpeak3 server bol dočasne pozastavený z dôvodu reinštalácie celého servera a nastavovanie celého servera odznova.

Odteraz je dostupný len discord voice server https://discord.gg/YtyjvU3

O spustení Teamspeak3 servera vás budeme informovať novým článkom na GalaxyCraft stránke