SERVER INFO

Dňa 09.02.2017 bol server obnovený z technických príčin.

Server bol obnovený na 09.05.2017 06:04 a Rezidencia na 08.05.2017 05:26

Všetky stavby a rezidencie ktoré boli po tomto čase postavené/vytvorené boli zmazané.