Parcely

Príkazy na parcely

 

/plotme auto – Vytvorí najbližšiu voľnu parcelu.
/plotme claim – Zaberete parcelu na ktorej stojíte.
/plotme add Nick – Pridáte hráča na vašu parcelu.
/plotme remove – Odstranite hráča z vašej parcely.
/plotme home – Teleportuje vás na vašu prvu parcelu.
/plotme home:2 :3 – Teleportuje vás na vašu dalšiu parcelu.
/plotme info – Zobrazí informacie o parcele.
/plotme setowner nick – Nastavíte majitela vašej parcely.
/plotme clear – Vyčistíte svoju parcelu.
/plot rate <1–10> – Ohodnotíte parcelu hráča. (10 je najlepšie hodnotenie, 1 najhoršie.)

Limity parciel:
Hráč: 1 parcela
Vip: 4 parcely
Evip: 6 parciel
Sponzor: 8 parciel