Pravidlá

[P1] Do 22:00 je na serveri zakázané nadávať!

[P2] Je zakázané griefovať domy ktoré nemajú rezidenciu alebo ničiť prírodu!

[P3] Je zakázané používať nevhodné a urážlivé nicky a skiny!

[P4] Je zakázané žobrať o creative, fly, op, vip výhodu a podobne...!

[P5] Povinnosť nahlásiť chybu alebo podobné!

[P6] Povinnosť nahlásiť cheatera!

[P7] Je zakázané robiť reklamu na iný server!

[P8] Je zakázané používať cheaty!

[P9] Je zakázané rozdávať veci z creativu!

[P10] Je zakázané brať si veci z gm 1 a predávať ich v shope, aukcii alebo cez /sell!

[P11] Všetky druhy teleportácie na hráča sú na vlastnú zodpovednosť!

[P12] Je zakázané zabíjať hráčov s /gm 1 alebo /god!

[P13] Je zakázané enchantovať veci, knižkami z creativu!

[P14] Je zakázané sa pýtať kedy bude nábor, keď bude nábor bude to ohlásené na webe, serveri, facebooku...!

[P15] Je zakázané používať stáknute brnka, meče...

[P16] Je zakázané spamovať v chate

[P17] Je zakázané nastavovať si /home alebo vytvárať si rezidencie na stavbách iných hráčov bez ich súhlasu!

[P18] Je zakázané obchádzať ban, mute!

[P19] Je zakázané uzamykať dvere alebo iné uzamykateľné predmety iných hráčov!

[P20] Je zakázané úmyselne lagovať server!

[P21] Je zakázané zneužívať chyby servera

[P22] Je zakázané používať AutoClicker alebo mať zaťaženú myš, a afkovať v banke

[P23] Je zakázané svojím hraním dlhodobo kaziť hru ostatným hráčom (provokácia, trolenie a podobne...)

[P24] Je zakázané DDoSovať webové stránky, útočiť spam botom na server alebo akýmkoľvek spôsobom útočiť na GalaxyCraft.eu


GalaxyCraft si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel kedykoľvek, a to bez oznámenia

Dĺžka trestov za porušenie pravidlá

Číslo pravidlaDĺžka trestu za porušenie pravidlá
P1Varovanie, alebo umlčanie na 1-5 hodín
P2Ban 5-20 dní
P3Trvalý ban
P4Varovanie alebo ban na 5-10 dní
P5V prípade zneužívania chyby ban na 1-10 dní alebo trvalý ban
P6
P7Ban na 5-30 dní alebo trvalý IP Ban
P8Ban na 5-30 dní
P9Ban 5-10 dní
P10Ban na 5-10 dní a resetovanie dolárov
P11
P12Jail na 10-60 minút
P13Odobratie itemov a ban na 5-10 dní
P14
P15Odobratie itemov a ban na 5-10 dní
P16Varovanie, mute alebo ban na 1-5 dní
P17Zrušenie home a ban na 1-5 dní
P18IP ban na 10-30 dní
P19Ban na 1-2 dni
P20Odstránenie rezidencie a ban na 1-5 dní
P21Ban na 10-30 dní, alebo IP Ban navždy
P22Odobratie dolárov + ban na 5 dní
P23Ban na 1-10 dni
P24V prípade odhalenia odobratie VIP výhod, trvalý IP ban a resetovanie účtu (odobratie peňazí, zmazanie stavieb...)


Tabuľka bola naposledy aktualizovaná 22.1.2022

Pravidla naposledy aktualizované 22.1.2022