Rezidencia

Pomocou rezidencie si môžete účinne ochrániť svoje stavby a veci

Vytvorenie rezidencie:

Rezidenciu vytvorite drevenou sekerou 

Príkazy

/res create MenoRezidencie – Vytvorí rezidenciu

/res remove MenoRezidencie – Odstráni rezidenciu

/res give MenoRezidencie Hráč – Prevediete rezidenciu na ineho hráča

/res info MenoRezidencie – Informácie o rezidencii

/res message MenoRezidencie enter TEXT – Nastavenie správy pri vstupe do rezidencie

/res message MenoRezidencie leave TEXT – Nastavenie správy pri odchode z rezidencie

/res tpset – Nastaví miesto teleportu do rezidencie

/res tp MenoRezidencie – Teleport do rezidencie

/res select vert
(zadať pred vytvorenín rezidencie)
– Rozšírenie oblasti rezidencie od Bedrocku po nebo

/res set MenoRezidencie Flag true/false – Nastaví flag v rezidencii pre všetých hráčov (povoli/zakáže)

/res pset MenoRezidencie Hráč Flag true/false – Nastaví flag v rezidencii pre jedného hráča

Flagy (Vlastnosti)

move – Pohyb

build – Stavenie a ničenie

use – používanie predmetov (dvere, páky…)

container – Používanie bední

monsters – Spawnovanie mobov

animals – Spawnovanie zvierat

creepers – Výbuchy creepera

flow – Pohyb kvapalín (voda, lava)

piston – Fungovanie pistonov

ignite – Zapalenie objektu

pvp – Boj medzi hráčmi

damage – Ublíženie

firespread – Šírenie ohna

Ďaľšie flagy otvoríš príkazom na serveri /res flags ?