Skyblock

SkyBlock príkazy:

/is – Vytvorí nový ostrov

/is restart – Zmaže ostrov a vytvorí nový

/is sethome Nastaví pozíciu domova tam kde stojíš

/is info – Zobrazí informácie o ostrove

/is invite <Hráč> – Pozveš hráča k sebe na ostrov

/is leave – Opustíš ostrov

/is kick <Hráč> – Vyhodíš hráča z ostrova

/is accept Prijmeš pozvanie na ostrov

/is top Zobrazí top ostrovy

/is lock – Zamkneš ostrov

/is unlock odomkneš ostrov

/is settings – Zobrazí nastavenia islandu

/is coop – Pridáš plné práva hráčovi na islande

/is uncoop – odobereš plné práva hráčovi na islande